در این قسمت ادامه درس porous media دکتر بهاری مقدم می باشد که از جزوه دکتر گرامی استفاده شده.

لینک دانلودتاريخ : پنجشنبه 1393/10/04 | 0:3 | نویسنده : مهدی مهدوی آرا |
دراین پست جزوه درس Porous Media دکتر بهاری مقدم که توسط اینجانب جمع آوری شده قرار دارد که شامل توضیحات داده شده در کلاس و همچنین مباحث تکمیلی از منابعی چون Formation Evaluation MSc Course Notes و ... می باشد.

لینک دانلود

لینک دانلود 2تاريخ : سه شنبه 1393/10/02 | 16:24 | نویسنده : مهدی مهدوی آرا |
در این پست اسامی ماههای میلادی، تعداد روزهای هر ماه، معادل فارسی هرکدام و ... قرار داده شده. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

لینک دانلودتاريخ : دوشنبه 1393/03/05 | 12:42 | نویسنده : مهدی مهدوی آرا |